Personálie

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1988 jsem působil souběžně na akademické půdě a v podnikové praxi, kde jsem získal zkušenosti z oblasti managementu ve všech jeho podobách. Profesně jsem se od počátku zaměřil na problematiku financí, kapitálových trhů s důrazem na ekonomické analýzy, oceňování a krizového řízení. Akademické vzdělání jsem si rozšířil doktorandským studiem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

V současné době působím 16 rokem na UHK, FIM a managementu, kde jsem v rámci Katedry managementu garantem samostatných předmětů (krizový management, marketing, prodej a reklama). Zapojuji se  do vědecké práce na škole, kde se podílím na řešení grantů a výzkumných záměrů fakulty. Jsem autorem řady odborných textů publikovaných v domácích i zahraničních odborných časopisech, včetně vysokoškolských učebnic.

Pod mým vedením jsou organizovány odborné přednášky, a to nejen v univerzitním prostředí, ale i před zástupci státní správy.

V praxi působím rovněž jako soudní znalec s  širokým oprávněním znalecké činnosti (oceňování podniků, cenných papírů, posuzování účetních, daňových operací, marketing, atd.).

Jsem tvůrcem souboru výukových pomůcek, které zvyšují kvalitu studia nejen pro studenty Univerzity Hradec Králové a jejichž součástí je také webový informační portál. Aktivně se zapojuji do několika zahraničních vědeckých institucích. Své poznatky předávám také několika desítkám studentů, kteří pod mým vedením obhajují své vysokoškolské odborné práce.

životopis (PDF)


Kontakt

Adresa:
dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.
Nezvalova 423
500 03 Hradec Králové
mapa: Mapy.cz | Google Maps

T 495 518 296

info@halek.org www.halek.org